Belangstelling voor één of meerdere van onderstaande vrijwilligervacatures?

Contacteer Alja Leus op tel. 09 233 7742 gsm 0497 828 777 

 

 

Thesisbegeleiding voor studenten sociologie en agogische wetenschappen

Onderwerp thesis: “Welke impact heeft langer werken op het verenigingsleven”.

Met de slogan ‘Passie voor je buur(t)’ trekt het Cultuurlab Vlaanderen de kaart van een actieve samenwerking met lokaal verankerde partners. In samenwerking met onze lakale kernen, de ruggengraat van onze organisatie, ontwikkelen we projecten met en voor de buur(t), in de brede zin van het woord.

Cultuurlab Vlaanderen wil een grote rol spelen in de sterk evoluerende socio-culturele samenleving. Om onze sociaal culturele betrokkenheid kracht bij te zetten zijn we op zoek naar studenten sociologie en agogische wetenschappen om samen met ons actuele onderwerpen in kaart te brengen. Zo hebben we een heel interessant thesisonderwerp dat we mee willen begeleiden: “Welke impact heeft langer werken op het verenigingsleven?”.

Immers, het overgrote deel van de vrijwilligers, die de steunpilaren zijn van het middenveld, zijn ouder dan 60 jaar. De pensioenleeftijd stijgt, het aantal vrijwilligers zal evenredig dalen. Heel interessante materie voor studenten sociologie.

Ter info, uit de studie van de Koning Boudewijnstudie van 2015:

– In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelen senioren zich niet extra aangetrokken tot vrijwilligerswerk: de analyse toont aan dat 60-plussers in verhouding tot hun aandeel in de bevolking niet oververtegenwoordigd zijn in het vrijwilligerswerk.

– Door de vergrijzing vormen de senioren, in absolute cijfers, echter wel de grootste groep vrijwilligers. Dat kan de indruk van hun oververtegenwoordiging verklaren: ongeveer één Belgische vrijwilliger op vier is ouder dan zestig.

– Er zijn ook interessante verschillen merkbaar tussen de leeftijd en de intensiteit van het vrijwillig engagement: jongeren van 20 tot 24 jaar besteden er de meeste tijd aan. Vervolgens daalt het aantal uren vrijwilligerswerk geleidelijk naarmate de jongvolwassenen volop kiezen voor hun gezins- en beroepsleven. Het aantal uren stijgt weer vanaf 55 jaar, op het moment dat veel mensen stilaan weer over meer vrije tijd beschikken.

 

 

 

 

 

Projecten ontwikkelen voor Cultuurlab Vlaanderen

Cultuurlab Vlaanderen zoekt een enthousiaste vrijwilliger/stagiair die projecten ontwikkelt voor ons cultuurlabo.

Doelstelling:

Met de verschillende activiteiten (tentoonstellingen, lezingen, publicaties, communicatie, toneelproducties, …) die je ontwikkelt, vergroot je het draagvlak van Cultuurlab Vlaanderen en bereik je een brede groep mensen.

Met de slogan “Passie voor je buur(t)” ontwikkelt Cultuurlab Vlaanderen sinds 2016 projecten rond deze drie thema’s: Woorden – Bewegen –
Verbinden. Enkele voorbeelden: zonder suiker dag, buurttuinen, integratieprojecten voor vluchtelingen, enz.

Takenpakket:

Je takenpakket is heel gevarieerd en ziet er als volgt uit:

In samenwerking met de beleidscoördinator:

• ontwikkel je scenario’s voor projecten die kaderen in de doelstellingen van Cultuurlab Vlaanderen

• zoek je op creatieve wijze naar allerhande werkvormen om die activiteiten te kunnen uitwerken;

• ga je op zoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden om het draagvlak van de geplande activiteiten te vergroten;

• stel je een stappenplan op;

• werk je het project volledig uit

• verzorg je de opvolging en de evaluatie

In samenwerking met de coördinator dagelijkse werking:

• stel je een ontwerpbudget samen;

• zoek je, in de mate van het mogelijke, subsidiëring en sponsoring voor je projecten

In samenwerking met de lokale kernen :

• toets je af welke projecten je met de afdelingen kunt realiseren

• begeleid je de lokale kernen bij de implementatie van de projecten

Jouw basiscompetenties:

• Je hebt een basiskennis van projectmanagement;

• Je hebt een ruime sociale en maatschappelijke interesse;

• Je bent creatief in het zoeken naar allerhande mogelijke werkvormen om activiteiten uit te werken;

• Je kan op autonome wijze een projectvoorstel uitwerken, opvolgen en een evaluatiedossier opmaken;

• Je hebt overtuigingskracht en kan mensen enthousiasmeren;

• Je kan planmatig en georganiseerd werken;

• Je kan zelfstandig werken, maar eveneens met een team samenwerken;

Wij bieden een aangename en creatieve werkomgeving waar je veel praktijkervaring kunt opdoen.

Je kunt deelnemen aan de maandelijkse stafvergaderingen.